FARVEL RØYKEN

Farvel røyken

FARVEL RØYKEN

EN SISTE HILSEN

Kjære Røyken !

Vår avskjedsdag var 20. juli

På Casa Mia i Lillestrøm

Til din store sorg

Vi skilte lag

Etter mange års vennskap

For i mange år du var min følgesvenn

I motgang og stress du ga meg trøst

Jeg har tatt et valg

Da jeg ble syk jeg fikk et støkk

Bestemte brått

Våre veier er skilt for godt

For jeg har livet kjært

Og vil bli hundre år og oldemor

På mine daglige vandringer

I Lungeavdelingens korridorer

Fikk se og høre all ugang du har gjort

Og en ting til – Du er dyr i drift

I tiden fremover – Du blir et savn

Takk for alt – fred over minnet

Gunn Pound

Urnenedsettelse 20. januar - halvtårsdagen

Alle røykpakkene blir brent og asken legges i urne