Folkeavstemning - Ja til Ullevål - Nei til Helseforetakene

Vi ønsker å ta vare på alle sykehusene og vi vil kaste Helseforetakene

NÅR BLIR DET FOLKEAVSTEMNING – JA TIL ULLEVÅL – NEI TIL HELSEFORETAKENE  ?

Med stor glede ser jeg at noen har skrevet litt om dette på Ullevåls facebook-side.

På min facebook-side skriver en dame i kommentarfeltet :

 Gunn, du som er så flink til å formulere deg, kan du ikke stå i front for en kampanje mot helseforetakene ? Det bør være en god valgkampsak. 😊

Ja. Jeg tar henne på ordet og vil sette i gang en kampanje.

 Jeg tror på ekte og direkte demokrati som de har i noen land deriblant Sveits. I Sveits som er langt foran Norge når det gjelder demokrati holdes det mange folkeavstemninger. Avstemningene er bindene (kan ikke omgjøres av Storting og eller kommunestyret) og derfor får folk stor innflytelse på enkeltsaker. Hadde Ullevål og alle de andre sykehusene ligget i Sveis hadde de alle vunnet sine kamper mot nedleggelse. Og hadde det vært folkeavstemning i dag ville alle med stemmerett bosatt i Oslo og Akershus og kanskje noen flere fylker på Østlandet møtt til folkeavstemning og resultatet ville blitt Ullevål består.

Når det gjelder helseforetakene bør det avholdes folkeavstemning over hele Norge og jeg er overbevist om at alle rundt i Bygde-Norge som har mistet sine lokalsykehus ville stemt for å kaste foretakene i godt selskap med folk i store og små byer. Deres overgrep har altfor mange kjent på kroppen.

Som nevnt over har ikke Norge så godt utviklet demokrati som i Sveits. For i Norge kan Stortinget beslutte å vrake folkeavstemningen da det her sees på som en rådgivende funksjon og ikke et endelig vedtak. Og det er vanskeligere å få satt dette i gang også.  Mange av oss husker vel folkeavstemningene mot EU i 1972 og 1994. Begge gangene ble utfallet nei, og da valgte Stortinget å lytte til folket. Fra 1905 Unionsoppløsningen har Norge hatt seks folkeavstemninger og heldigvis har de alle gangene respektert utfallene.

Jeg er overbevist om at hvis Norge følger den sveitsiske modellen for folkeavstemninger, vil mange flere engasjere seg og våkne opp fra sin likegyldighetsdvale før det blir for sent. Og det blir også mindre politikerforakt.

Jeg vurderer å starte et opprop – Kast Helseforetakene. Jeg tror at en underskriftskampanje kan bidra til å bevisstgjøre og engasjerer flere. 

Gunn Pound