DEN USYNLIGE VEGGEN

DEN USYNLIGE VEGGEN

Den usynlige veggen – min trofaste uvenn og venn

Har lovet meg troskap fra vugge til grav

Han heter Asperger – skaperen av kunstige skiller 

Og skaperen av sosiale barrierer                                                                                                                                      

Han er ikke farlig – han er ikke slem

han vil helst bare være snill

Han har bare ikke lært hvordan være A-fire

Er det så farlig da ?

Jeg vil så gjerne bidra

Jeg vil så gjerne dele

Jeg vil så gjerne gi  

Men nye bekjente får ikke dette se

De ser kun Asperger og ikke Gunn

Men han er også raus som venn

Jeg takker han for mine evner

Til å sette ord på tanker og følelser

Og jeg takker han for min kunstnersjel

Gunn Pound