BRYSTKREFTAVDELINGEN FLYTTET FRA ULLEVÅL TIL AKER

Aker sykehus bygg 11. Brystkreftpasientene er flyttet hit fra Ullevål.

BRYSTKREFTAVDELINGEN FLYTTET FRA ULLEVÅL TIL AKER

Hvor mange lovbrudd er begått av helseforetakene i Norge ????

Hva er det som skjer ?

For få dager siden var jeg på en flott omvisning og fotosafari på Aker. Hjemme i postkassen venter en konvolutt med headingen «Oslo universitetssykehus». Innkalling til time (toårs-kontroll).  Sitat «Du har fått time ved avdeling for kreftbehandling – Poliklinikk for bryst- og endokrin kirurgi Aker sykehus bygg 11.

Sjekker på nett. Joda, dette er riktig. Hva har skjedd ? Dette betyr bl.a. at brystkreftpasientene blir operert på Aker og operasjonene utføres dagkirurgisk. Pasienter som blir operert dagkirurgisk må hjem samme dagen. Samtidig får man streng beskjed om å ikke være alene den første natten.  Til orientering : 55% av husholdningene i Oslo er enehusholdninger.

Det verste er at Aker har ikke syke- og pasienthotell. Som igjen betyr at brystkreftrammede mister det flotte tilbudet om overnatting den første natten på hotellet. Dette har jeg selv vært gjennom og kan ikke få rost dette godt nok.  Jeg er veldig lei meg og sint på mine medsøstres vegne som mister dette tilbudet. Brystkreft og annen kreft kan skje hvem som helst, når som helst og hvor som helst.

Slik jeg forstår er pasient- og brukerorganisasjonene blitt holdt utenfor beslutningen om flytting av brystkreftpasienter fra Ullevål til Aker.  Dette skjer ikke bare brystkreftrammede. Mitt inntrykk er at slikt skjer i alle pasientgruppene og at deres organisasjoner ikke blir tatt med på høring når viktige beslutninger tas. Pasienten i sentrum.

Loven om helseforetak prg. 36 beskriver brukerinnflytelse slik : Regionalt helseforetak skal sørge for at virksomheter og andre tjenester etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer når viktige beslutninger tas. Er dette lovbrudd ??

Er denne flyttingen et første el. andre skritt på vei mot nedleggelse av Ullevål ?

Vi er mange som står på barrikadene og kjemper for våre sykehus. Det jeg savner er engasjement hos mange bruker- og pasientorganisasjoner. Idag står disse passivt på sidelinjene og hvor er grasrota i organisasjonene ?  Vi burde kanskje bruke flere medlemsmøter på sykehuspolitikken som raserer velferdsstanen. Vi må våkne og gå til kamp før det blir for sent.

Gunn Pound

Ullevål - bygg 4 - her ble brystkreftpasientene operert før
Nå er det flyttet til Aker som ikke har pasienthotell og derfor mister brystkreftpasientene dette flotte tilbudet