Solidaritetsstreik for pensjonistene

Vi finner oss ikke i 0-ppgjør for vi gjør opprør

Åpent brev til

LO, UNIO OG YS

NÅR VIL DERE GÅ TIL SOLIDARITSTSSTREIK FOR PENSJONISTENE ?

I år også blir vi taperne i lønnsoppgjøret og slik har det vært de siste fire årene.

Vi er mange tusen som har betalt fagforeningskontingent til dere gjennom et langt yrkesliv. For mange av oss vil det si at vi fra fylte 18 til 67 år i vår yrkeskarriere i 49 år  trofast har bidratt med vår kontingent. Hvor mange millioner blir det ???? Og ikke minst viktig.

Mange av oss tusen alderspensjonister og uførepensjonister er fortsatt medlemmer etter avsluttet arbeidsliv. Derfor forstår ikke jeg med mange at ikke vi kan behandles på lik linje med lønnsmottakere. Vi ønsker ikke å være et haleheng til de yrkesaktive Som medlemmer kan vi forvente støtte og solidaritet i pensjonsoppgjørene.

Fagforeningene er bygd på solidaritetstanken og verdigrunnlaget er bygget på samhold, likeverd og solidaritet.

Derfor spør jeg ! Når vil dere i LO, YS og Unio gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet ? Og når vil dere gå til politisk streik for oss  alderspensjonister ,uførepensjonister , syke som kastes ut i fattigdom pga. innstramninger i AAP-ordningen (arbeidsavklaringspenge-ordningen)og alle andre utenfor arbeidslivet ?

Alle inkl. organisasjonene vet at pensjonistene i vårt samfunn mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. 

Dette vet regjeringen så utmerket godt og derfor er det så lett å innføre ordninger som bl.a. utestengning fra forhandlingsretten som ble gjort under pensjonsforliket i 2011 og nedregulering av pensjonene/trygdene som forringer levekårene til så mange.

Januar 2016 gikk dere i LO, YS og UNIO til streik mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven.  Dette er bra. Men har dere glemt alle de 600 000 nordmenn i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet (uføretrygd, arbeidsledighetstrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, sosialhjelp) ?  HVORFOR går dere ikke til politisk streik for oss alderspensjonister som har fylt kontingentkassa i årevis ?

 Og har dere fått med dere at den nye uføretrygdordningen fra 1.1.2015 førte til at mange mistet retten til bostøtte da bruttobeløpet på uføretrygd steg ? Og hva tenker organisasjonene om at opptjening av pensjonspoeng stanses ved fylte 62 år mot tidligere 67 år som medfører at dagens uføretrygdede får 25% mindre i alderspensjon. Det betyr at alle som blir uføre før 62 år taper 5 opptjeningsår.  Veien til fattigdom er kort.

Er det en god ide om Pensjonistforbundet går sammen med LO, UNIO og YS i lønnskampen ? Og er det en god ide om pensjonistene selv engasjerer seg i kampen ? I lokalforeningene i Pensjonistforbundet går mye av tiden til kaffedrikking, foredrag om kosthold og natur, medlemsturer m.m. Vi på grasrota må gå sammen til opprør. 

Torsdag 6. juni markering utenfor Stortinget. Pensjonistforbundet inviterer alle til markering kl. 12.00 utenfor Stortinget. Hensikten med markeringen er å få synliggjort for politikerne at mange pensjonister føler seg dårlig behandlet av disse. Dette gjelder nedregulering av pensjonene, for lite til minstepensjonistene og manglende deltakelse i forhandlinger i pensjons- og trygdeoppgjøret.

Gunn Pound

Pensjonist