BLÅRUSSFEST

Blårussfest på bøljan blå

BLÅRUSS-FEST

Så skjedde det 22. januar 
At tre «profeter» fra «kristenfolket»
Fikk plass ved adelens bord
Og får synge i Blåruss kor 
Den ene heter Bollestad 
Hun synger viser om homofile
Den andre heter Ropstad 
Nynner strofer om fosterlivet 
Og «løse kvinner" 
Den tredje heter Ulstein 
Synger salmer om «barmhjertighet"

Forhandlings tider – er nå forbi
Champagnen nyter i fremskritts rike
En fest for rike på bøljan blå
Med rus og nerver – så mange sliter
Budsjetter krymper i blå-blå stil
Med kutt til helse og skatteletter 
Formuer svømmer til paradis

År enogtjue (2021)
Skal blårussfolket
Fra maktens tinde 
I fritt fall sveve
Til sorte jord
Et bedre samfunn i hop
Vi skaper
Fordele goder
På verdens jord

Gunn Pound