En stor paraplyorganisasjon i psykisk helsevern

Sammen er vi dynamitt i kampen for et bedre psykisk helsevern

 

EN STOR PARAPLYORGANISASJON I PSYKISK HELSEVERN ?

En stor paraplyorganisasjon som vi kan kalle «Sammen for et bedre psykisk helsevern».

Hvorfor kan ikke brukere, pårørende og faggruppene i psykisk helsevern stå sammen i kampen for et bedre psykisk helsevern ? Hvorfor sitter vi på hver vår tue ? Vi har et hav av saker å kjempe for. I årene fra 2008 til 2015 døde 1910 pasienter i psykisk helsevern i selvmord. I 2016 ble det begått 614 selvmord i Norge. Mange unge faller ut av videregående skoler og ellers i samfunnet. Over halvparten av nordmenn i 30-årene som blir uføretrygdet har psykiske lidelser.

En gang på 90-tallet startet pårørende sin egen organisasjon LPP (Landsforeningen til pårørende i psykisk helsevern). Pr. i dag har LPP om lag 2 300 medlemmer.  Brukerne er organisert i Mental Helse med sine 7500 medlemmer, Aurora, Hvite Ørn, WSO(Wes hall overcome) m.fl.

Hvordan få faggruppene til å lytte til brukerstemmene ?

For ca. åtte år siden var jeg medarrangør av et seminar med tema «Brukermedvirkningpå systemnivå» i psykisk helsevern. Pårørende, brukerne og faggruppene var representert med sine foredragsholdere. Faggruppen (en lege) holdt sitt innlegg før pausen og de andre gruppene holdt sine innlegg etter pausen. Etter pausen forsvant alle i faggruppene og gikk da glipp av innspill fra brukergruppene. Dette kaller jeg faglig arroganse. 

Hva kan organisasjonene i psykisk helsevern lære av organisasjonene i somatisk helsevern ?

Ca. 250 000 mennesker i Norge har diabetes 1 og 2. Diabetesforbundet har 33 000 medlemmer. Norge har ca. 300 000 revmatikere og Revmatikerforbundet har 35 000 medlemmer. Norge har ca. 850 000 hjerte- og lungesyke. LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) har 50 000 medlemmer. En av tre (dvs. 1,6 millioner) får kreft i løpet av livet. Kreftforeningen har 118 000 medlemmer. I de overnevnte organisasjonene står pårørende sammen med sine brukere i samme forening og kjemper sammen med disse for en bedre hverdag. De har skjønt at SAMMEN er vi sterke.

En av tre får (dvs. 1,6 millioner) i løpet av livet en psykisk lidelse. Mental Helse (landets største interesseorganisasjon for brukere og pårørende i psykisk helsevern) har 7 500 medlemmer. Hvorfor får ikke Mental Helse flere medlemmer ? Og hvorfor har pårørende til folk med psykiske lidelser dannet sin egen organisasjon ?

Sammen er vi dynamitt

Hvorfor kan ikke pårørende, brukere og faggruppene stå sammen i kampen mot stigmatisering og fordommer mot psykiske helseutfordringer ? Og hvorfor kan ikke gruppene stå sammen i kampen for at deres stemmer skal høres og i kampen for et varmere og snillere samfunn og bedre tilbud i psykisk helsevern ? Jeg er overbevist om at gruppene har mye å tilføre hverandre.

SAMMEN ER VI STERKE – SPLITTET ER VI SVAKE

 

Gunn Pound