Bymisjonen - Hvor er hjertevarmen og nestekjærligheten

Åpent brev

Til

Kirkens Bymisjon

I Oslo

 

BYMISJONEN –  HVOR ER HJERTEVARMEN OG NESTEKJÆRLIGHETEN ?  

Med skuffelse og sjokk leser jeg i Dagbladet noe jeg helst ønsker ikke skal være sant. Dere skal avslutte et treårig jobb/bolig prosjekt for 13 tidligere rusmisbrukere – et prosjekt som har betydd så mye og som har holdt 13 mennesker unna rusen. Dette skriver jeg på vegne av veldig mange som i disse tider er sinte og opprørte.

Etter en vellykket TV-aksjon fikk dere inn 239 millioner til hele Norges store glede. Drøyt to uker senere beslutter dere at ovennevnte prosjekt skal legges ned. Stikk i strid med både Bymisjonens og TV-aksjonens målsetning som er et varmt og inkluderende samfunn. Dette er uforståelig.

Utifra årsmeldingen til Oslo Bymisjon for 2017 kan jeg ikke se at 2017 var året det gikk så bratt for Bymisjonen. Tvert imot var det året det gikk så glatt. Utifra regnskapet ser jeg at dere fikk et overskudd på 61, 7 millioner. Offentlige tilskudd (i hovedsak oppdragsfinansiert) 894,7 millioner pluss økonomiske gaver for 72, 3 millioner (salgs- og leieinntekter, innsamlede midler, sponsorinntekter, legater etc.). Videre ser jeg at 25,7 millioner går til administrasjon.

Da kan det vel ikke være økonomiske årsaker til avslutning av jobb/bolig-prosjektet ?

Forskning viser gang på hvor viktig det er med et arbeid å gå til for og holde seg unna rusen. Mer er ikke å si i denne omgang som jeg håper blir den siste.

Min bønn til dere er å revurdere beslutningen om nedleggelsen av prosjektet som betyr så mye for 13 mennesker. Og jeg ber dere om å tenke på hva konsekvensene kan bli hvis disse blir kastet ut i ledighet som oftest er roten til alt vondt.

DET ER INGEN SKAM Å SNU!

Imøteser deres svar !

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

Oslo 11. november 2018