Nå er du en vakker stjerne

DEN VAKRE STJERNE

Kjære Turid !

Fra livet du reiste

Nå er du en vakker stjerne

Hjertet gråt

Himmelen gråt

Liljene gråt
Kinnene så våte

Du reiste fra livet

Til ditt nye hjem 

I universets stier

Du vil alltid skinne

Med vakre minner

Du smiler i sivet

Gråten stilner

Ved havet jeg sitter

Fra horisonten i det fjerne

Du blinker og titter

En dag vil du vise vei

På himmelens vakre stier 

Der ingen liv vil visne

For det vi kaller død er kun en hvile

Der liljene smiler

Der hjertene smiler

I gjensynets time

Gleden vil skinne

Og kjærligheten vinne

 

Gunn Pound