MIN BØNN - REDD ULLEVÅL - LYTT TIL FOLKET - VI HAR VALGT DERE

Her ser dere masse ledig tomtearealet som venter på oss når vi blir mange. Her kan det bygges i høyde og bredde Bildet tatt 20. juni 2017 fra 8. etg. Pasienthotellet.

Åpent brev

Til

Gruppelederne i Oslo bystyret

 

MIN BØNN TIL DERE – REDD ULLEVÅL SYKEHUS –  LYTT TIL FOLKET – VI SOM HAR VALGT DERE !

Kjære folkevalgt !

Min første oppfordring : Stopp planene om nytt sykehus på Gaustad – Redd Ullevål

Jeg er så bekymret over konsekvensene for byen vår hvis Ullevål blir lagt ned. Min første oppfordring til dere er

-         Lytt til oss (folket) som har valgt dere inn – dette er demokrati

-         Lytt til den medisinske fagekspertisen som daglig er i sykehusmiljøene og som klart og tydelig ser konsekvensene av vår hovedstad uten Ullevål

-         Lytt til våre 11 bydeler (i skrivende stund) av 15 som har fattet vedtak mot planene om nytt Gaustadsykehus som har en økonomisk ramme på 50 milliarder

-         Lytt til oss som har pasienterfaringer fra Ullevål

-         Lytt til de ansatte som har sin arbeidsplass på Ullevål

Som kjent har styrene i Oslo Universitetssykehus og Helse Sørøst vedtatt å bygge nytt sykehus på Gaustad (oppå Rikshospitalet) og legge ned Ullevål (1000 senger). Det nye Gaustad får mellom 200 og 450. Dette til tross for at befolkningsveksten i Oslo øker og øker år for år.

Min bekymring nr. 1 er at befolkningsveksten vil kreve langt flere og ikke færre senger. Flere utredninger viser at utbyggingspotensialet på Gaustad er meget begrenset. Ullevål har rikelig med plass for utbygging noe vedlagte bilde viser. Bildet tok jeg sommeren 2017 fra 8. etg. på Pasienthotellet.

Min bekymring nr. 2 er at vi må ikke ødelegge de flotte og dyktige fagmiljøene på Ullevål som har alt å si for god helsehjelp. Å investere i dyktige medarbeidere som trives er den beste invisteringen.

Min bekymring nr. 3 er den høye prisantydningen til 50 milliarder som kan bli langt høyere. Utredninger viser at det blir langt billigere å utrede og investere i Ullevål.

Min bekymring nr. 4 er akuttberedskapen – her har vi et så dyktig og sammensveiset team som ikke må rives ned. Dette har det vært skrevet mye om. Her er det snakk om å redde liv.

Min bekymring nr. 5 er at Helse Sørøst og styrene i Oslo Universitetssykehus bryter med viktige demokratiske prinsipper. Norge et demokratisk land som betyr at ledelsen plikter å lytte til fagekspertene som gang på gang har advart mot nedleggelse av Ullevål. Viktig å være klar over at  Høie og andre i helsebyråkratiet ikke har medisinsk ekspertise. Derfor skremmer det meg med mange andre at ekspertenes kunnskaper og erfaringer er blitt neglisjert av Helseforetaket og andre i ledelsen.

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

Medlem i Redd Ullevål