STJERNER SOM ALDRI VIL BLEKNE

Vi er som store trær i kampen mot de kalde helsebyråkratene - en dag synger vi seieren er vår

STJERNER SOM ALDRI VIL BLEKNE

Kjære Ullevål og Akers venner !

Dere er byens største hverdagshelter

Dere kjemper dag etter dag – natt etter natt

Dere kjemper en krig mot kalde forretningsbyråkrater

Dere trofaste står på gater og torg  

Dere steg på barrikadene da Aker ble lagt ned

Dere trøstet Aker-ansatte og pasienter i sorg

Dere spredte og sprer optimisme og håp

Dere kjemper mot et samfunn der profitthaier rår

Dere kjemper for et samfunn der solidariteten rår

Dere lager skriv til aviser og andre medier

Dere kjemper mot kalde gigantsykehus uten senger

Dere kjemper mot makten som kun tenker penger

Dere kjemper for våre sykehus med varme og sjel

Dere kjemper mot krefter som vil rive de ned

Dere stiller sterke og rake i maktens korridorer

Dere planer leser – lange som mil

Dere kjemper for våre liv

Dere kjemper mot maktens elite – døve for den kloke ekspertise

Dere kjemper for at Gaustadslott forblir i Helse Sørøst og Høies drømmer

Dere kjemper for dagen vi alle kan synge – Seieren er vår

Dere er stjerner som aldri vil blekne

Kamphilsen fra

Gunn  Pound