DEN SMILENDE TRIO

DEN SMILENDE TRIO

Se de smiler – den stolte trio

Forskjells-Norge  får bedre tider

Velferdsstaten Norge i siste tider

«Flinke piker» i budsjettets time

Med nye sparekniver

Fete subsidier til rikingers gilde

For nu går alt så meget bedre

 

Se de smiler – den stolte trio

700 000  «late» -  ytelser fra NAV

Multihandicappa og inkontinente

«Sånne» vil de ikke ha

Vekk med subsidier

For nu går alt så meget bedre

Høyrefader Willoch en gang sa 

 

Se de smiler – den stolte trio

Geleider Norge på grådighetens stier

På egoens bølger – i medvind seiler

Til Panama og andre skatteparadiser

Nordmenn for mange er så naive

Tror på Trioens løfter om bedre tider

For nu går ikke alt så meget bedre

 

I 2021 er trioen saga blott

For dag stemmer ingen blått

 

Hilsen

Gunn Pound