HYLLEST TIL ULLEVÅL OG AKERS VENNER

HYLLEST TIL ULLEVÅL OG AKERS VENNER

Kjære Ullevål og Akers venner !

Dere er byens største hverdagshelter

Dere kjemper dag etter dag – natt etter natt

Dere kjemper en krig mot kalde forretningsbyråkrater

Dere kjemper mot helsebyråkratenes profitører

Dere kjemper for viktige verdier

Dere kjemper mot et samfunn der griskheten råder

Dere kjemper for et samfunn der solidariteten råder

Dere lager skriv til aviser og andre medier

Dere kjemper for våre sykehus med varme og sjel

Dere kjemper mot krefter som vil rive de ned

Dere stiller sterke og rake i maktens korridorer

Dere planer leser – lange som mil

Dere kjemper for våre liv

Dere aldri vil bøye for Erikstein og Høie med resten av følge

Dere kjemper mot Gaustad slott som en dag er saga blott

Dere kjemper for at slottet forblir i Eriksteins og Høies drømmer

Dere kjemper for dagen vi alle kan synge – Ullevål og Aker består

Dere er stjerner som aldri vil blekne

Dere er stjerner som alltid vil skinne på deg og på meg 

Kamphilsen fra

Gunn  Pound