Meld deg inn i politikken - Du kan også bli politiker

MELD DEG INN I ET POLITISK PARTI – DU KAN OGSÅ BLI POLITIKER

Jeg har meldt meg inn i et parti som gang på gang har vist at de favner ALLE inkl. folk med funksjonshindringer.

Vi med nedsatt funksjonsevne må ut å bryte ned barrierer som stenger så mange ute. Det hjelper så lite å klage over hvor håpløse og dumme politikerne er. Da bør vi heller bruke energien til å påvirke politikerne til å velge riktig kurs som fører til et varmt og inkluderende samfunn for alle.

Både du og jeg kan påvirke partiene til å jobbe for et samfunn som inkluderer mennesker med ulike funksjonshindringer.

Det er alltid lettere å stå innenfor enn utenfor. Min oppfordring til alle funksjonshemmede, deres pårørende og alle andre : MELD DEG INN I ET PARTI som står på din side. Om et år er det kommunevalg i Norge, og i disse dager starter nominasjonsprosessene og innspill/forslag til partiprogrammene som skal uttrykke partienes løfter for de neste fire årene.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har i alle år stått på siden av samfunnet og ikke blitt inkludert som en del av mangfoldet. Iflg. Statistisk sentralbyrå har Norge 605 000 mennesker i aldersgruppen 16 -65 år med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til dette må vi legge til funksjonshemmede i aldersgruppen 67+ og 0-16 år. I Oslo utgjør er vi i dag 107 100 mennesker med funksjonshindringer.

Tross dette er funksjonshemmede blitt utestengt fra nominasjoner og det politiske liv. Mange av disse vil så gjerne delta, men møter for mange barrierer som tilrettelegging, negative holdninger og fordommer m.m.  Våre folkevalgte organer skal gjenspeile befolkningen, inkludert befolkningen med funksjonsnedsettelser. Stortinget har vedtatt lover som forbyr ekskludering og diskriminering av folk med funksjonshindringer. Et paradoks er det at politikere som har vedtatt antidiskrimineringslovene har vist minimal interesse for å trekke funksjonshemmede med i det politiske liv. Det er også påfallende at det ikke er forsket på funksjonshemmedes deltakelse i politikken.

Ellers viser undersøkelser at folk med funksjonshindringer er sterkt underrepresentert i de folkevalgte organer. Derfor er det ekstra viktig at funksjonshemmede får sine talspersoner inn i kommunestyrene og andre maktarenaer. Talspersoner som selv har kjent barrierene på kroppen og som kan tale deres sak.

Rødt er et parti som flere ganger har vist at de inkluderer oss med nedsatt funksjonsevne. Ved kommunevalget i 2015 stod jeg på bystyrelista for Oslo og som nr. 1 på listen til bydelsutvalget. I 2017 stod jeg på Stortingslista. Partiet mente at jeg var en god kandidat som talsperson for mennesker med funksjonshindringer. Dette er en av mange grunner til at jeg meldte meg inn i Rødt.

Gunn Pound