ÅPENT BREV TIL BOLIGKONTORET I BYDEL GAMLE OSLO - STOPP UTKASTELSE AV JOHANNA ENGEN

Åpent brev til

Boligkontoret i bydel Gamle Oslo                                Oslo, 5. august - 2018

 

UNDERSKRIFTSKAMPANJEN – STOPP UTKASTELSE AV JOHANNA ENGEN

Kan dere være så snille å la Johanna Engen på Kampen få være i fred og gi henne et endelig vedtak om at hun kan bo i sin nåværende bolig livet ut.

DET ER LOV Å VISE SKJØNN OG HJERTEVARME.

Vi er mange som ble så opprørte på Johanna Engens vegne da mediene skrev at saken har pågått i to og et halvt år at hun hadde mottatt brev fra Namsmannen om utkastelse fra sin kommunale leilighet på Kampen.

Mange har oppfattet vedtaket om utkastelse som hjerterått da dette dreier som om et eldre menneske med større helseutfordringer.

Med Johannas tillatelse startet jeg underskriftskampanjen 26. juli og har nå samlet 862 signeringer med kommentarer pluss 1 800 likes på facebook.

Jeg har forstått det slik at saken skal opp på denne tiden og jeg ber om at underskriftslisten legges ved saken. Linken til lista følger med brevet.

 

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

Leder for

Underskriftskampanjen

Epost : pound70@hotmail.com

Kopi : Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo

           Byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo

           Rådet for funksjonshemmede i bydel Gamle Oslo

           Eldrerådet i bydel Gamle Oslo