FÅ SYKEPLEIERNE TILBAKE TIL LEGESENTRENE

FÅ SYKEPLEIERNE TILBAKE TIL LEGESENTRENE

Sykepleierne kan avlaste legene.

Mange med meg savner sykepleierne som forsvant fra legesentrene da fastlegeordningen ble innført i 2001. Legene sparte penger da sykepleierne ble erstattet av lege/helsesekretærene.

Viser til flere medieinnslag som beskriver legenes tøffe arbeidsforhold med lange dager hvor de blir pålagt flere og flere oppgaver fra Helsemyndighetene som medfører mindre tid til direkte pasientkontakt.

 Seneste oppslag i VG 28. juli «Fastlegene ønsker mer tid til psykisk belastede pasienter». Da er det viktig at myndighetene legger til rette mer tid til hver pasient, mindre tid til papirarbeid, samt videreutdanning i kognitiv atferdsterapi.

 Alle er tjent med at fastlegene bruker mer tid til psykisk helsevern. Spesialisthelsetjenesten, dvs. Distriktspsykiatrien blir avlastet og for pasientene blir det trygt og godt å kunne forholde seg til sin lege som han/hun kjenner. 

Vi er mange som gir vår fulle støtte til at fastlegene protesterer mot Helsemyndighetenes forskrifter som pålegger disse en rekke ekstra oppgaver.

Slik jeg ser det trenger fastlegene mer avlastning og ikke mer belastning. Vi må få sykepleierne tilbake til legesentrene da de langt på vei kan avlaste legene.

Som mangeårig bruker av mitt lokale Legesenter husker jeg sykepleierne som gode omsorgspersoner for pasientene og gode hjelpere for legene. Blodtrykkskontroller, blodprøver, livsstils-veiledning, samtaler om sorger og gleder, samt diverse kontorarbeid var oppgaver de utførte med glans. De var mor i huset og alltid tilgjengelig. I 1996 da jeg mistet min far droppet jeg rett inn til sykepleier som tok seg god tid til trøst og samtale. I dag har vi ikke den muligheten, for legenes tid er bundet til pasientavtaler og helsesekretærene er opptatt med telefoner og laboratoriearbeid.

Alle er tjent med at fastlegene har en tilfredsstillende arbeidssituasjon og ingen er tjent med at legene blir overarbeidet og kanskje forsvinner. Hvem skal da lege oss og hva blir et legesenter uten leger? Mental Helse Stovner gir fastlegene sin fulle støtte til at deres stemmer blir hørt. Samtidig oppfordrer vi fastlegene til igjen å ansette sykepleiere på legesentrene.

Gunn Pound
Leder Mental Helse Stovner