HÅPETS STJERNE

Håpets stjerne

HÅPETS STJERNE

Ved tjernet jeg sitter

Liljene gråter

Tankene gråter

Stillheten gråter

Dine og mine lengsler

Etter våre vakre stjerner

Som reiste fra livet

Til sine nye hjem i Universets stier

Dypt i tjernet

Blinker en stjerne

Håpets stjerne

Minnene smiler

Tankene smiler

Gråten stilner

En dag skal vi reise

Fra jordelivet

Håpets stjerne vil da oss vise

Himmelens vakreste stier

Håpets stjerne aldri vil blekne

Vil alltid skinne på deg og på meg

Hilsen

Gunn Pound