FOLKEBEVEGELSE MOT DE STORE FORSKJELLENE

FOLKEBEVEGELSE MOT FATTIGDOM OG DE STORE FORSKJELLENE

Bør vi på grasrota starte en folkebevegelse i kampen mot fattigdommen og de store forskjellene i samfunnet hvor de rike blir rikere og de fattige fattigere ?

I dag leser jeg i Drammens Tidende om foreldre som går sultne til sengs for at barna skal kunne spise seg mette. 10% av barn i Norge lever under fattigdomsgrensen. På Finn leser jeg «Gråkammen – Storslått kontorvilla/hybelhus med mange muligheter. Salg 785 m2 40 000 000. Vinderen – Herskapelig og representativ villa eiendom. Salg 770 m2 57 000 000.

I årevis har temaet vært på dagsorden i alle medier uten at noe har skjedd. Er det på tide at vi slutter med alle festtalene om hvor mye bedre det skal bli ? Og heller begynner å engasjere oss i HVA VI SAMMEN kan gjøre mot denne åpenbare urettferdigheten ? Alle er tjent med at alle har det bra.

Norge har en samfunnsøkonomi hvor kapitalen styrer og i praksis betyr dette at den lille prosenten som eier alle pengene får svært mye makt. I dag eier en prosent halvparten av verdens rikdom. Dette viser tydelig at kapitalismen som økonomiform fører til maktkonsentrasjon på stadig færre hender. Denne maktkonsentrasjonen svekker demokratiet og har kastet millioner av mennesker ut i arbeidsledighet og fattigdom. Spesielt Sør-Europa har lidd under dette. De ansvarlige for krisen har fått milliarder av skattekroner i redningspakker.

Den eneste medisinen som kurerer fattigdom er et samfunn med en rik fellesskapskasse med 0 privat rikdom og 0 privat fattigdom. I et samfunn med en rik fellesskapskasse vil det være oppgaver og jobber til alle og hjelpe- og støtteordninger vil være tilgjengelig og færre barn vil oppleve utenforskap. I et slikt samfunn blir det også mindre kriminalitet, vold og radikalisering. Alle vil være tjent med dette.

En rik fellesskapskasse fører til at bostøttesatsene og sosialhjelpssatsene kan heves

- En rik fellesskapskasse fører til at vi kan styrke arbeidsmarkedstiltakene som kan åpne dører til arbeidslivet for folk med funksjonshindringer og andre utfordringer.

- En rik fellesskapskasse styrker bydelsbudsjettene slik at disse kan utføre velferdsoppgaver og styrke tjenestetilbudet som igjen styrker livskvaliteten til befolkningen

- En rik fellesskapskasse betyr at kommunene kan bygge mange og rimelige ikke-kommersielle boliger uten innblanding av privataktører.

- En rik fellesskapskasse betyr flere lærere og bedre skoler med mindre klasser og bedre læringsmuligheter for vanskeligstilte.

Mange vil nok spørre hvor skal vi ta pengene fra ? Svaret er enkelt. Pengene tar vi fra der de er. Og dem finner vi i skatteparadiser, private formuer og investeringsobjekter.

Jeg ser for meg en folkebevegelse/protestbevegelse som jobber for mer makt og demokrati til folket og mindre makt til finanseliten. Målet på sikt er å avskaffe kapitalismen . En folkebevegelse må også jobbe for å kaste dagens regjering som støtter finanseliten og som innfører kutt etter kutt i velferdsgodene.  Folkebevegelsen bør samarbeide med fagforeningene LO, YS og UNIO og partiet Rødt som er det eneste partiet som har den beste medisinen mot de store forskjellene.

Gunn Pound