DEN VAKRE STJERNE

DEN VAKRE STJERNE

Hjertet mitt gråter

Himmelen gråter

Liljene gråter

Kinnene så våte

Den vakre stjerne

Reiste fra livet

Til sitt nye hjem 

I universets stier

Den vakre stjerne

Vil alltid skinne

Med vakre minner

Den smiler i sivet

Gråten stilner

Ved tjernet jeg sitter 

Den vakre stjerne

På meg titter

En dag vil den vise vei

På himmelens vakre stier 

Der ingen liv vil visne

For det vi kaller død er kun en hvile

Der liljene smiler

Der hjertene smiler

I gjensynets time

Gleden vil skinne

Og kjærligheten vinne

 

Gunn Pound