ØSTENSJØVANNET

En vakker sommertur langs Østensjøvannet 19. juni 2018 med Wenche og Eva. Vi gikk langs vestsiden av vannet og endte på Manglerud.