Profittmuligheter foran pasientsikkerheten

RADIOLOGENES PROFITTMULIGHETER FORAN PASIENTSIKKERHETEN

Tillit til Røntgenselskapet Unilabs ????

Når radiologenes profittmuligheter går foran pasientsikkerheten er det all grunn til å reagere. Når radiologene ved Unilabs får bonus hvis de analyserer mer enn 150 bilder pr. dag er det all grunn til å reagere. Og når radiologene ved Unilabs kun bruker 6 – 60 sekunder på å analysere et røntgenbilde er det all grunn til å reagere.

KVINNER OVER 70 ÅR – 1000 KR. DYRERE

Man trenger ikke være hverken professor eller lege for å skjønne at bonussystemet utgjør en stor risiko for pasientene som betaler i dyre dommer hvis de ikke har offentlig time. Kvinner som har fylt 70 år mister tilbudet om offentlig brystkreftscreening som er et tilbud for kvinner i alderen 50-69 år og som koster 245.  Disse 70-åringene blir henvist til Unilabs og må betale 1250 for mammografi. 1000 kr. Dyrere å fylle 70.

KVINNE I 60-ÅRENE DØDE – SVIKT HOS RADIOLOGEN

Enkemann fra Oslo saksøkte Røntgenselskapet. Kona døde av lungekreft fordi hun fikk diagnosen ti måneder for sent pga svikt hos radiologen som hadde gransket hennes bilder.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderte med at Unilabs har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven. Vi vet ikke hvem som blir den neste som kan bli deg eller meg.

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SENDER PASIENTER TIL UNILABS

For en drøy uke siden var jeg på Mammografi på Unilabs i forbindelse med ettårskontroll etter brystkreftoperasjon sommeren 2017 og betalte kun 245 (offentlig pris). Pga kapasitetsproblemer blir mange kontrollpasienter (operert og behandlet for brystkreft) sendt av Oslo Universitetssykehus til Unilabs. I april får jeg brev fra Unilabs. «Etter avtale med Oslo Universitetssykehus har vi reservert time til mammografikontroll 22. mai». Dette ble jeg ikke spurt om for dette har Oslo Universitetssykehus bestemt. Etter å ha hatt kreft to ganger betyr det så mye å ha tillit til hjelpeapparatet. NB !! Dette skriver jeg på vegne av flere tusen pasienter med livstruende sykdommer.

BRUKERMEDVIRKING ?

Er det ikke noe som heter brukermedvirkning ? Og er det ikke noe som heter fritt sykehusvalg og retten til å bestemme undersøkelsessted ?

Det som skremmer mest er at profitt og penger betyr mer enn mennesker og tapte liv. Jeg vil oppfordre Kreftforeningen, pasientorganisasjonene og brukerorganisasjonene til å gå sammen om å kreve FORBUD mot bonusordningen og nå tenker jeg også på andre helseinstitusjoner. Her ser vi konsekvensene av privatiseringen som vi kan takke høyresiden for.

Jeg vil i nærmeste fremtid kontakte Pasient- og helseombudet i Oslo og undersøke om det finnes andre muligheter.

Gunn Pound