Kamp for Ullevål

KAMP FOR ULLEVÅL

Ullevål med varme og sjel

Maktens elite vil legge ned

Helseforetaket Sør-øst

Til makten steg

Hører ikke folkets røst

Erikstein sager sin grein

Hva gjør vi når vi blir klein ?

Befolkningen øker

Sykehus legges øde

Maktens løver er døve

Tisker stille bak lukkede dører

Bent Høie etter makten seg føyer

Helsedepartementets passive strategi

Effektiviserings- og sentraliseringsmani

Kalde gigantsykehus uten senger

Er ikke det vi trenger

Helseforetakene må dørene stenge

Ullevåls venner med flittige penner

Paroler vi bærer på sterke hender

Bli med i kampen for ditt og mitt liv

Kampklem fra

Gunn Pound