FUNKSJONSHEMMEDE INN I MAKTENS KORRIDORER

FUNKSJONSHEMMEDE MED I POLITIKKEN – HVA MENER PARTIENE ?

Gunn Pound
Vil dere ha funksjonshemmede med på laget og vil dere ta hensyn til dette i nominasjonsprosessen ? Funksjonshemmede utgjør 17% av befolkningen

Arbeiderpartiet svarer 
Hei, Gunn. Takk for innspill. Det er medlemmene som nominerer kandidater. Vi oppfordrer til at det er et bredt spekter i de som blir nominert. Engasjer deg gjerne i ditt lokale parti når disse prosessene starter.

Rødt svarer 
Hei Gunn. Det er opp til nominasjonsmøtet. Vi nominerer jo stort sett folk som er medlemmer av partiet, så dersom det dukker opp noen aktuelle burde nominasjonskomiteen og møtet ta stilling til det.

SV svarer 
Takk for viktig innspill, Gunn! Jeg skal videreformidle dette til nominasjonskomiteen. Jens, Oslo SV

Hei!
Takk for din henvendelse. Vi beklager at det har drøyet med å svare på den. 
 
Nominasjonsprosessen for kommunevalget i 2019 er ikke i gang ennå, men på rent prinsippielt grunnlag mener SV at i et rettferdig og demokratisk samfunn har alle like muligheter til å leve frie og selvstendige liv, inkludert å delta i politikk og safunnsprosesser.  Ut fra  dette jobber SV for tiltak mot diskriminering og sosial eksludering av personer med funksjonedsettelser i skole, abeid og samfunnet ellers. Og i
tråd ned dette vil SV inkludere funksjonshemmende i nominasjonsprosessen.
 
Vennlig hilsen
 
Nils-Erik Flatøy
Partikontoret SV

Venstre-Oslo svarer 
Hei Gunn. Selvfølgelig vil vi det!

Senterpartiet svarer 
Hei Gunn! Takk for lenke til ditt åpne brev til likestillingsministeren, det var gode poenger og det er en viktig problemstilling du løfter. Likestilling gjelder for alle, og da er det viktig at vi har et fokus på deltagelse og samarbeid for alle. Vi tar med oss dine innspill videre. Vennlig hilsen Maria, Senterpartiet

Miljøpartiet de grønne svarer 
Hei, vi ønsker selvsagt mennesker av alle typer til å være med å utforme De Grønnes politikk! Jeg vet ikke om noen med funksjonshemning har valgt å stille på liste for MDG, men håper inderlig det!

Fremskrittspartiet svarer 
Hei Gunn. I Fremskrittspartiet blir alle medlemmer vurdert på likt grunnlag. Vi velger våre representanter på bakgrunn av kompetanse og egnethet, og hverken kjønn, alder eller funksjonshemming skal i denne sammenheng spille noen rolle. Ha en fin dag

Høyre-Oslo svarer 
Hei Gunn. Takk for kommentaren din, og beklager sent svar! Oslo Høyre har ingen formelle kvoteringsregler i nominasjonsprosesser, og våre kandidater foreslås ut i all hovedsak på bakgrunn av engasjement, motivasjon og erfaring. Samtidig bestreber nominasjonskomiteen at listen består av folk i alle aldre, og uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, seksuell legning og selvfølgelig også funksjonshemming. Mvh, Mariette Bøe, Oslo Høyre.

Gunn Pound