Velkommen tilbake - Akers storhetstid

VELKOMMEN TILBAKE – AKERS STORHETSTID

Dagen kommer vi alle vet

Tiden før tjueti

Aker sykehus storhetstid

Aker med varme og sjel

Fikk ikke være i fred

Helseforetaket sør-øst til makten steg

Aker fra oss de rev

Mange ukloke grep

Lukket i sitt eget reir

Vi så at de led

Av effektiviserings- og sentraliseringsmani

Penger – profitt og tapte liv

Gigantsykehus uten sjel

Akers venner med flittige penner

Paroler båret på sterke hender

Seieren er vår en dag kan vi si

Men når vil det bli ?

Velkommen tilbake

Aker sykehus storhetstid

Hilsen

Gunn Pound