Minneord til mor

Kjære mor

For 92 år siden

Reiste du til livet

Livet jeg kaller jordelivet

I dag du reiste fra dette livet

Nå møter du lyset på den andre siden

Og får hvile i fred med alle dine kjære

Som en gang reiste fra jordelivet

I rosenes favn dere sammen smiler

Uforgjengelig er sjelelivet

For det vi kaller død er kun en hvile

En dag vi møtes i gjensynets time

Da vil gleden skinne

Og kjærligheten vinne

Hvil i fred

Hilsen din datter Gunn