Norge i blå-blå drakt

NORGE I BLÅ-BLÅ DRAKT

Blåveispiker med blå-blå disipler

Fra fellesskapets kasse de stjeler

Kronisk syke og fattige lider

Flere leder på fattige stier

Bedre og bedre blir rikfolkets tider

Geleider Norge på grådighetens stier

På egoens bølger i høyrevind seiler

Nordmenn for mange er så naive

Tror på løfter om bedre tider

Likegyldighetens dvale – de hviler

I egokulturen de lar seg rive

Vanskeligstilte glemmer

Men ikke seg selv

Bedre tider for folk flest ?

Hvorfor stemte så mange blått ?

Gunn Pound