Brystkreftforeningen-Oslo-Rosa-Sløyfe - Ullevål

ROSA SLØYFER PÅ ULLEVÅL IDAG 
Idag onsdag 11. oktober stod tre flotte damer fra Brystkreftforeningen Oslo på Kreftsenteret på Ullevål og solgte rosa sløyfer. Nytt i år er Magne Furuholmens design. Du ser han mellom damene. Vi ble møtt med så mye positiv respons og fikk solgt så mye. Men vi kunne ha solgt enda mer hvis flere hadde hatt på seg kontanter. Nå er vi i data-alderen hvor alt går på Vips og kort. Årets tema for Rosa Sløyfe aksjonen er Senskader etter kreftbehandling. Og pengene vil gå til forskning på senskader som vil bidra til bedre livskvalitet for oss som har gjennomgått kreftbehandling. Tusen takk til alle som bidro.