Forskjellene ingen snakker om

FORSKJELLENE INGEN SNAKKER OM – DE SKJULTE KLASSESKILLENE

Ingen snakker om usynliggjøring av lavstatusgruppene og ingen snakker om forskjellsbehandlingen av høy- og lavstatusgruppene i mediene. En mann med høy status lager en sang om Groruddalen og får bred omtale i riksmediene og i Groruddalens lokalavis. En kvinne med lavere status lager en sang om Groruddalen og får 0 omtale.

Alle snakker om materielle forskjeller mellom gruppene, og alle snakker om forskjeller mellom fattig og rik. Mange er også opptatt av skillene mellom Oslo øst og Oslo vest.

Men ingen snakker om de skjulte klasseskillene – om ulike muligheter for folk til å slippe frem i mediebildet. Mange vet nok at høystatusgruppene langt lettere slipper til i riksmediene enn lavstatusgruppene. Heter du Erna Solberg eller Kong Salomon slipper du umiddelbart til med din kronikk i en riksavis som f. eks. Aftenposten. Heter du «Ola» Hvermansen eller Jørgen Hattemaker er sjansene nesten minimale for at du får din kronikk antatt i riksavisene.

I 2013 lagde politikerne Peter N. Myhre og Jan Bøhler hver sin sang til Groruddalen. Begge fikk bred omtale i mediene bl. a. i Groruddalens lokalavis (Akers avis). I 2017 lagde undertegnede en sang til Groruddalen og fikk 0 omtale, (sendte sangen til lokalavisen mai 2017). Sangen ble så godt tatt imot av mange Groruddøler.

Dette er et konkret eksempel på forskjellsbehandling i ytringsmulighetene.  Og dette viser at det ikke er likestilling mellom høy- og lavstatusgrupper i Norge.

Mange politikere på venstresiden og kanskje noen på høyresiden snakker stadig om målet som er utjamning av de store materielle forskjellene i samfunnet, og det er kjempebra. Men politikere og alle andre må ikke glemme at de store forskjellene også dreier seg om andre verdier enn det vi kan måle i kroner og ører. Jeg tenker nå på retten til å bli sett og hørt. Å bli sett og hørt er grunnleggende menneskelige behov – behov vi alle har uavhengig av klassetilhørighet.

Er det en god idè om politikere og andre engasjerer seg i de skjulte klasseforskjellene ?

Er det en god idè om vi på grasrota engasjerer oss og sammen krever likestilling i ytringsfriheten ?

Sangen er her : http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/sang-til-groruddalen-1.958632

 

Gunn Pound

Haugenstua

Groruddøl i 40 år