Demonstrasjonstog for uføre - Kamp mot ran av uføre

UFØRE MED STØTTESPILLERE SAMLES TIL DEMONSTRASJONSTOG PÅ NYÅRET ? 
I valgkampen er uføres kår oversett av mange partier. 
Er det en god idè å samle uføre til et demonstrasjonstog ? Vi leser og mange skriver stadig om mange uføre som har fått kutt i bostøtte, barnetillegg, med mye mer, og mange sliter og sliter. Flere ender opp som fattige og det er på tide å reagere. Mitt forslag er at vi satser på et fakkeltog i januar/februar 2018. Best å starte tidlig for det er så mye som må være på plass. Sammen er vi sterke. Vi kan kontakte interesseorganisasjonene som berører uføres interesser, LO, andre fagforbund og andre. Det er så urettferdig at folk som sliter med kronisk sykdom og andre funksjonsnedsettelser i tillegg skal belastes med økonomiske problemer. Er du interessert blir jeg veldig glad. Sammen er vi sterke og sammen skal vi vise at dette finner vi oss ikke i. Håper mange deler denne og sprer dette videre.

Hilsen Gunn Pound.