Rødt gorde god figur på debattmøte om funksjonshemmede

RØDT GJORDE SÅ GOD FIGUR PÅ DEBATTMØTE OM FUNKSJONSHEMMEDE

Det er samfunnet som skaper funksjonshemninger var dagens gullkorn fra Rødt.

Jeg ble mektig stolt av Rødt som var det eneste partiet som skjønte problemene og årsaken til problemene som mange tusen funksjonshemmede daglig sliter med. Og som skjønte hvilken vei vi må gå.

I går 24. august var jeg på et møte arrangert av FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Oslo. Hensikten med møtet var å få politikere til å bli kjent med funksjonshemmedes utfordringer.

Til møte var det invitert 10 politiske partier. De fleste partiene kunne ikke love noe og snakket og snakket uten å vite hva de snakket om og uten å få frem budskapet.

Temaene som ble belyst var TT (Transportordningen). I innledningen var Rødt alene om å ta opp at funksjonshemmede som fyller 67 år mister 100 TT-reiser i året. Når det gjaldt bostøtteordningene, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), retten til boliger, støtteordninger, fattigdom, arbeid og helse var hun tydelig på at hovedbarriene er vårt kapitalistiske samfunn som er basert på mye privat rikdom og offentlig fattigdom. Med offentlig fattigdom blir det trange budsjetter og færre tjenester.

Tusen takk til Maren Rismyhr som gjorde en kjempebra jobb.

Hilsen

Gunn Pound