Våre valgløfter - Vi satser på 4 nye år i regjering

VI SATSER PÅ 4 NYE ÅR I REGJERING OG HER ER VÅRE VALGLØFTER

Vi jobber for et Norge med store forskjeller

 

Vi er imot eiendomsskatt, selskapsskatt og formueskatt da vi ønsker at de rike skal bi rikere

 

Vi vil motarbeide fagforeningene da disse truer bedriftenes konkurranse-evne ved å kreve økte lønninger. Økte lønnskostnader betyr dyrere varer som svekker konkurranse-evnen. På sikt mener vi at økte bedriftskostnader truer norske arbeidsplasser.

 

Vi er stolte over alt vi har fått til i vår regjeringsperiode. Vi har fjernet arveavgiften slik at arvinger av store formuer kan bli rikere. Vi har kuttet barnetillegget til uføre og vi har fjernet retten til gratis fysioterapi for kronisk syke, brannskadde og multihandikappede. Vår visjon er et samfunn med mye privat rikdom og offentlig fattigdom.

 

Vi er stolte over å fortelle at vi i regjeringsperioden har redusert skatter og avgifter med 22,4 milliarder. Vår visjon er å øke skattelettene for næringsdrivende slik at disse står bedre rustet til å investere i flere arbeidsplasser.

 

Vi er stolte over endringer i arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgivere kan ha flere midlertidige ansettelser, flere stillingsbrøker og færre faste stillinger. Venstresiden påstår at dette skaper uforutsigbarhet og usikkerhet hos lønnsmottakere. Vi er ikke enige da vi mener at bedriftseierne får bedre kår, profitt og investeringsmuligheter. Dette er viktigere enn arbeidstakernes forutsigbarhet.

 

Vi er mot bomring og veiavgifter. Vi er for store veiprosjekter og økt privatbilisme.

 

Vi ser ikke problemer med forurensning og støy. Dette er problemer som venstresiden har laget. Vi mener at klimaproblemene ikke er menneskeskapt.

 

Vi jobber for høye fartsgrenser, billig sprit, samt salg av sprit i butikker.

 

Vi jobber for bomaskiner i øst og villaer med store hager i vest.

 

Vi vil privatisere jernbanen, sykehjem, sykehus, fengsler, skoler, barnevern og barnehager med gode profittmuligheter for eierne. Vi synes det er greit at viktige samfunnsoppgaver blir lagt på private hender. Og vi mener det er greit at overskuddet plasseres i skatteparadis.

 

Vi støtter bolighaiene i alle byer da vi støtter huseieres muligheter til å profitere på utleie.

 

Vi ønsker færre kommuner slik at makta flyttes fra folket til byråkrater og legge til rette for mer privatisering. Vi ønsker også færre politidistrikter. Om dette fører til at færre saker blir oppklart er ikke så viktig. Det viktigste er å spare penger.

 

Vi er så stolte over våre milliardærvenner som skaper verdiene til samfunnet.

 

Vi vil starte oljeboring i Lofoten for å øke inntektsmulighetene. Miljøhensyn og fisken ser vi som mindre viktig. Profittmulighetene er det viktigste.

 

VI SATSER PÅ 4 NYE ÅR I REGJERING OG LOVER Å VIDEREFØRE DENNE POLITIKKEN

Og da trenger vi din stemme ! Godt valg !

 skrevet av Gunn Pound