Vi synger om arbeidsliv og mangfold

ARBEID OG HELSE 

Sang om arbeid og inkludering 

Melodi : Napoleon med sin hær

Så mange – mange
Utenfor arbeidslivet står
Tre hundre tusen trygda
Det øker år for år
Med kunnskap – toleranse
Mer åpenhet og varme
Kan mange flere tusen
I arbeidslivet stå

Så mange tusen sliter 
Hva skal vi gjøre nå
Jo, alle inkluderes
I fellesskapet må
Vi synger høyt i media
Så alle hører – ser oss
I samfunnslivets mangfold
Vi krever rett vår plass

Vårt budskap er så viktig
Vi åpne dører må
På fagforeningsmøter 
Vi talerett må få
På kurs for arbeidsgiver
Vi mye har å give
På døren deres banker
En dag vi slipper inn

Så mange prater stadig
Om trygder-fravær stort
Og fagfolka de snakker
Om brukerns ve og vel
Med brukerkompetanse
Pluss faglig kompetanse
Vi danner allianser
Til alles ve og vel

I arbeidsmiljøloven 
Vi alle kurses må 
Avtalen vår om IA
I fest-taler består
Ubrukte gode evner
Vi holdninger må endre
Tilrettelegging kreve
Så vi kan vinne frem

For arbeidsgiver Stormberg
Vi synger høyt hurra
Som inkluderer mangfold
Sånn – flere vil vi ha
Ressurser folk får vise
Fordommer – myter viker
Vi aldri kampen gir opp
En dag vi er i mål

Og vi er mange grupper
Som kjemper samme sak
På hver vår tue sitter
Blir sterkere i lag
Må snakke med hverandre
Og ikke om hverandre
Vi baner nye veier
En dag vi er i mål

Hilsen
Gunn Pound
Fra Stovner i Oslo