MORNA SIV

MORNA SIV

Året 2017 – septemberdager uten dis og skyer

Tunge skyer favner Høyre/Fremskritts rike

I Norges rike møtes mange smil

Mange jubler høyt i kor – Morna Siv               

Vår kamp mot klanen blått

Som snart blir saga blott

Budsjetter krymper – velferd rakner

Milliarder har de sløst

På rikfolk – profitører

Med cruise på bøljan blå

Til skatters paradis

September 2013 hoverte Siv i fremskritt-stil

Morna Jens

September 2017 jubler mange høyt i kor

Morna Siv

Gunn Pound