Våre valgløfter

VÅRE VALGLØFTER

  1. 1.             Vi jobber for et Norge med store forskjeller
  2. 2.             Vi er imot eiendomsskatt da vi vil beskytte de rike
  3. 3.             Vi er imot formueskatt da vi vil beskytte de rike – fattigfolka bryr vi oss ikke med
  4. 4.             Vi vil kutte i bydelsbudsjettene slik at folk får færre velferdsgoder
  5. 5.             Vi ønsker skattelette og kutt i offentlige budsjetter – midlertidige ansattelser, flere stillingsbrøker og færre faste stillinger
  6. 6.             Vi er mot bomring og for økt privatbilisme. Mer støy og mindre ren luft. Høye fartsgrenser og billig sprit.
  7. 7.             Vi jobber for bomaskiner i øst
  8. 8.             Vi vil privatisere sykehjem og barnehager med gode profittmuligheter for eierne
  9. 9.             Vi støtter bolighaiene i alle byer
  10. 10.      Vi ønsker færre kommuner slik at makta flyttes fra folket til byråkrater og legge til rette for mer privatisering

Bruk stemmeretten ! Godt valg !