Barndomshagen

BARNDOMSHAGEN

Min barndomshage

Gjør meg glad

Minner fra en barndomstid

Da nesten alt var bra  

Fra rampegutta rømte vi

Bak hekker – under trær

Vi lekte unge – mor og far

Og sang i kor med trost og stær

Botanisk hage var så nær

Barnehjerter var den kjær

Linerla kvitret vårens viser

Linnea nynnet sommerns viser

I dag min barndomshage

Huser sjelens lege

Doktor Ro og kamera – poesi

Gunn Pound