PROFITT OG DØD

PROFITT OG DØD

Profitørene smiler i krigens tider

Våpenindustriens eksportører

Drapsmaskiner til diktaturers aktører

Makten utøver -  friheten røves

De mange døde – bygder og byer øde

Profitørkontiene  øker - millioner i flust

Fra krig og sult millioner på flukt

Båter av gummi fra Tyrkia til Kos

Smuglerbransjen stuer titusener uten los

Mennesker i nød i profitthaiens gap

På Dødens hav i haiens gap

Barn uten fang – lengsel etter den trygge favn

Kanskje den finnes i neste havn

Mottaksaktører med Herokonsernet den største

Millioner fra Staten de mottar i støtte

Profitten inn håver på mennesker i tårer

En fremtid – tør de håpe ?

Gunn Pound