BLÅVEISPIKENE

BLÅVEISPIKENE

BLÅVEISPIKENE

Melodi : Blåveispiken

Med blå frisyrer

To piker smiler

Regerings tider

Snart er forbi

Champagnen nyter

I fremskritts rike

En fest for rike

På bølgen blå

 

Med rus og nerver

Så mange sliter

Budsjetter krymper

I blå-blå stil

Med kutt til helse

Og skatteletter

Formuer svømmer

Til paradis

 

Fra maktens tinde

Skal blåveispiker

I fritt fall sveve

Til sorte jord

Et bedre samfunn i hop

Vi skaper

Fordele goder

På verdens jord

Gunn Pound