ALLEHELGENS DAG

Så vakre de smiler

De vekker så lyse minner

For døden er kun en hvile

Og roser vil alltid leve

Der våre kjære hviler

I evighetens rike

Hvor ingen død finnes

Og ingen roser visner

I gjensynets time

Gleden vil skinne

Og kjærligheten vinne

I rosenes evige rike

Gunn Pound