FUNKSJONSHEMMEDE OG UFØRE TIL AKSJON ?

FUNKSJONSHEMMEDE OG UFØRE TIL AKSJON – BLIR DU MED ?

Når vil LO, YS(Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund  og AF(Akademikernes Fellesorganisasjon) gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet ? Når vil LO gå til politisk streik for oss funksjonshemmede/uføretrygdede og for alle i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet ?

Alle inkl. LO, YS  og AF vet at alle uføretrygdede og alle utenfor arbeidslivet mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. Dette vet også  regjeringen så utmerket godt og dette vet de å utnytte. Derfor svinger de sparekniven over grupper som mangler streikevåpenet og som  ikke protesterer og aksjonerer.

VG-nett skriver : Regjeringen foreslår en rekke kutt i støtteordningene til multihandikappede, kronisk syke og uføre mens de samtidig vil innføre skattekutt til de rikeste. Kuttene dreier seg hovedsakelig om kutt i barnetillegget for uføre, innføring av egenandel på fysioterapi, kutt i tilskudd til varig tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede og kutt i fri rettshjelp m.m. Samtidig kuttes formueskatten med 500 millioner.

Hvor er solidariteten med folk som står utenfor arbeidslivet ? Fagforeningene ble i sin tid stiftet utifra solidaritetsprinsippet. Solidaritet med de svake og prinsippet som sier at SAMMEN ER VI STERKE. Er det en god ide om organisasjonene viser støtte og solidaritet med  gruppene i samfunnet som sliter med ekstra utfordringer ?

Min oppfordring er : ALLE funksjonshemmede og ALLE som rammes av regjeringens usosiale budsjettforslag kommer sammen, slår opp telt utenfor Stortinget med paroler, blokkerer viktige innganger og drøfter videre aksjonsformer. Medlemsorganisasjonene for folk med funksjonshindringer, deres pårørende og for andre vanskeligstilte kontakter LO, YS og AF med tanke på samarbeid og støtte i kampen mot regjeringens undertrykking av vanskeligstilte i samfunnet.

SAMMEN ER VI STERKE !  BLIR DU OGSÅ MED ?

Gunn Pound