FORSKJELLS-OSLO

FORSKJELLS-OSLO

Har hun mat i dag ?
Har hun rom i natt ?
Hva tenker hun nå ? 
Fremtid uten håp ?
I Karl-Johans bakken venter
Hva venter hun på ? 
Tom koppen frem rekker 
Mot håpet seg strekker 
Likegyldighetsdvalen – ingen vil vekkes
Milliarder ruller i palasser og svitter
Mot skatteparadiser haster 
Tom koppen av vinden den kastes
I dansende galopp mot Stortinget flakser
En tier fra deg og en tier fra meg
Kan koppene tomme fylle så tunge 
Og gleden i hjerter så mange får runge
Gunn Pound